PPJ Polska Pracownia Językoznawcza

 

 

SłOWNIKI I KORPUSY
TRANSKRYPCJA I ANOTACJA
ZAAWANSOWANE KWERENDY INTERNETOWE
EKSPLORACJA TEKSTU (TEXT MINING)

 

EKSPERTYZY I BADANIA
SZKOLENIA I AUDYTY
PROJEKTOWANIE LINGWISTYCZNE
TłUMACZENIA


PPJ Polska Pracownia Językoznawcza sp. z o.o.

ul. Wachowiaka 8A
60-681 Poznań
REGON: 302716816
NIP: 9721249183
tel.: +48 535 930 901
e-mail: